Wyniki sesji 2/2013. Dokument

Publikujemy wyniki sesji 2/2013 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 4: Produkcja filmów dokumentalnych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

To drugi rok, w którym obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane w 2011 roku przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją współczesne kino i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem wśród filmowców. W nowym systemie liderzy komisji eksperckich decydują o przyznaniu 85% środków finansowych w danej sesji. Do dyspozycji dyrektor PISF pozostaje pula 15% przeznaczona m.in. na zwyżki dofinansowań, koprodukcje międzynarodowe i odwołania.

 

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o dofinansowaniu tych najlepszych i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

 

W selekcji w II etapie brało udział 14 projektów filmów dokumentalnych. Lidia Duda, Marcel Łoziński, Wojciech Staroń, Jerzy Śladkowski i Tomasz Wolski podjęli decyzje o dofinansowaniu 6 z nich na łączną kwotę ponad 1,30 mln zł. Dwa projekty skierowali do poprawek, a jeden otrzymał list intencyjny. Jeden z projektów został przesunięty do developmentu i otrzyma dofinansowanie w wysokości 20 000 zł z puli dyrektor PISF. Liderzy wyrazili także zgodę na wznowienie promesy dla projektu Rafała Skalskiego „Mnich z morza”. Projekt filmu dokumentalnego „Karski i władcy ludzkości” w reż. Sławomira Grünberga liderzy komisji eksperckich ocenili wysoko, zdecydowali jednak o rozpatrywaniu go w kolejnej sesji ze względu na wątpliwości dotyczące wysokości i struktury przedstawionego przez producenta budżetu.

 

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania. Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze dyskusji i głosowania. Jego wyniki są dostępne dla autorów ocenianych wniosków.

 

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Producentom, którzy nie otrzymali deklaracji wsparcia PISF życzę sukcesów w pozyskaniu środków z innych źródeł. Odwołania od decyzji będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2013 roku. Na ich rozpatrzenie dyrektor PISF dysponuje kwotą ok. 530 tys. zł.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

10.07.2013