Wyniki sesji 2/2014. Fabuła

Publikujemy wyniki sesji 2/2014 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 3: Produkcja filmów fabularnych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 11 czerwca 2014 odbyło się w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej posiedzenie liderów II etapu oceny eksperckiej w ramach Programu Operacyjnego Produkcja filmowa – Priorytet Produkcja filmów fabularnych. Publikujemy wyniki tej sesji, jednocześnie przedstawiając procedurę podejmowania decyzji.

 

Projekty filmowe były oceniane w dwuetapowym systemie oceny eksperckiej. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się rekomendowani przez środowisko filmowe twórcy reprezentujący zróżnicowane gusta, poruszający się w różnych estetykach filmowych i reprezentujący wszystkie pokolenia filmowe. Komisje I etapu rekomendują najbardziej interesujące projekty do oceny w II etapie przez Komisję składającą się z liderów wszystkich komisji I etapu.

 

W bieżącej sesji do drugiego etapu zostały skierowane 22 wnioski o dofinansowanie i jeden o wydanie listu intencyjnego. Jeden wysoko oceniony projekt filmowy z poprzednich sesji ubiegał się o przywrócenie promesy, która wygasła.

 

W posiedzeniu drugiego etapu uczestniczyli wszyscy liderzy komisji eksperckich: Sylwester Chęciński, Sławomir Fabicki, Robert Gliński, Anna Kazejak, Jerzy Skolimowski i Jerzy Stuhr.

 

Producenci ubiegali się w sumie aż o ponad 59 mln zł. Eksperci rozdysponowali 100% środków przeznaczonych na sesję 2/2014 – 18 mln zł. Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe, zdecydowali o dofinansowaniu siedmiu projektów filmowych, w tym dwóch debiutów. Trzy z dofinansowanych przedsięwzięć, to koprodukcje międzynarodowe. Liderzy skierowali także dwa projekty do poprawek, przyznali jeden list intencyjny na kwotę 2 mln zł, a jeden projekt skierowali do następnej sesji.

 

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania. Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze wielogodzinnej dyskusji i głosowania. Każdy producent ma dostęp do karty oceny projektu w PISF.

 

Publikacja wyników dotyczy wyłącznie tych projektów, które otrzymały wysoką ocenę ekspertów i dofinansowanie, zostały skierowane do poprawek lub do rozpatrzenia w następnej sesji, bądź otrzymały listy intencyjne. Ze względu na fakt, iż system oceny eksperckiej w PISF ma charakter selekcji pozytywnej, publikacja nie zawiera projektów, które zostały ocenione negatywnie i nie otrzymały dofinansowania. Taki tryb informowania opinii publicznej o projektach służy nieprzekreślaniu szans producenta na pozyskanie finansowania z rynku lub innych źródeł na realizację projektów, które nie otrzymały dofinansowania PISF.

 

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Jednocześnie informuję, że odwołania od decyzji będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2014 roku. Na ich rozpatrzenie dyrektor PISF dysponuje kwotą 3,8 mln zł.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

12.06.2014