Wyniki sesji 2/2014. Dokument

Publikujemy wyniki sesji 2/2014 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 4: Produkcja filmów dokumentalnych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

To trzeci rok, w którym obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane w 2011 roku przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją współczesne kino i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem wśród filmowców.

 

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o dofinansowaniu tych najlepszych i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

 

W selekcji w II etapie brało udział 21 projektów filmów dokumentalnych. Beata Dzianowicz, Paweł Kędzierski, Marcin Koszałka, Paweł Łoziński i Maria Zmarz-Koczanowicz podjęli decyzje o dofinansowaniu 14 z nich na łączną kwotę ponad 2,26 mln zł. Wśród nich są dwa debiuty i jeden film drugi. Dodatkowo, jeden projekt skierowali do dalszego rozwoju, a kolejny otrzymał list intencyjny.

 

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania.

 

Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze dyskusji i głosowania. Jego wyniki są dostępne dla autorów ocenianych wniosków.

 

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy, które zyskają uznanie na międzynarodowych festiwalach.

 

Odwołania od decyzji będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2014 roku. Przewiduje się, że na ich rozpatrzenie dyrektor PISF będzie dysponowała kwotą 450 tys. zł.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

06.06.2014