Wyniki sesji 3/2013. Fabuła

Publikujemy wyniki sesji 3/2013 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 3: Produkcja filmów fabularnych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

To drugi rok, w którym obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane w 2011 roku przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją współczesne kino i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem wśród filmowców.

 

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o dofinansowaniu tych najlepszych i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

 

W selekcji w II etapie brało udział 21 projektów filmów fabularnych, a 3 ubiegały się o list intencyjny. Przy pełnej świadomości ograniczonych środków finansowych na ostatnią tegoroczną sesję, Urszula Antoniak, Leszek Dawid, Waldemar Krzystek, Janusz Majewski, Paweł Pawlikowski i Janusz Zaorski podjęli decyzje, które nie są łatwe. Zdecydowali o dofinansowaniu dziewięciu projektów na łączną kwotę 21,5 mln zł, w tym dwóch debiutów i trzech filmów drugich. Dodatkowo, jeden projekt skierowali do następnej sesji, trzy do poprawek, a dwa zostały przesunięte i dofinansowane w ramach developmentu. Trzy projekty otrzymały listy intencyjne.

 

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania.

 

Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze dyskusji i głosowania. Jego wyniki są dostępne dla autorów ocenianych wniosków.

 

Wszystkim liderom komisji eksperckich w priorytecie „Produkcja filmów fabularnych” dziękuję za kierowanie pracami ekspertów podczas trzech sesji 2013 roku oraz odpowiedzialność i osobiste zaangażowanie w proces oceny projektów filmowych składanych do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziękuję również wszystkim ekspertom Instytutu oceniającym projekty filmowe za poświęcony czas i gotowość włączenia się w prace komisji.

 

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Producentom, którzy nie otrzymali deklaracji wsparcia PISF życzę sukcesów w pozyskaniu środków z innych źródeł. Odwołania od decyzji będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2013 roku. Na ich rozpatrzenie dyrektor PISF dysponuje kwotą ok. 3,9 mln zł.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

13.11.2013