Wyniki sesji 3/2014. Priorytet 1 i 2

Publikujemy wyniki sesji 3/2014 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetów 1 i 2:

09.10.2014