WYNIKI SESJI 3/2015 PO "PRODUKCJA FILMOWA"

Publikujemy wyniki sesji 3/2015 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”.

07.10.2015