Wyniki sesji 3/2019. PO Produkcja filmowa

Publikujemy wyniki sesji 3/2019 w Programie Operacyjnym „Produkcja filmowa”, priorytety: „produkcja filmów fabularnych”, „produkcja filmów dokumentalnych”, „produkcja filmów animowanych”.

Poprzednio na stronie Instytutu opublikowane zostały wyniki dla priorytetów: „rozwój projektu”, „produkcja koprodukcji mniejszościowych”, „produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej”, „stypendia scenariuszowe”.

Wyniki dla poszczególnych priorytetów znajdują się w dziale „dotacje”.


03.12.2019