Wyniki VI Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

25 maja 2012 Komisja Konkursowa w składzie: Rafał Bubnicki (Odra Film, przewodniczący komisji), Tomasz Wołodźko (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła VI edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

Prawie 2 miliony na filmy

Komisja dysponowała kwotą 1 617 566,78 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (po 800 000 zł) oraz wpływy Odry-Film z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów (30 516,78 zł). Z budżetu Konkursu zostały sfinansowane wydatki na honoraria dla ekspertów, którzy oceniali projekty filmowe w II etapie Konkursu (12 950 zł). Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 17 filmów (5 filmów fabularnych , 11 filmów dokumentalnych i 1 film animowany), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 5 418 011 zł (netto).

 

Zgodnie z ostateczną decyzją Ministerstwa Finansów, którą Odra-Film otrzymała w czasie trwania konkursu, wszystkie wkłady koprodukcyjne są opodatkowane podatkiem VAT. Przed posiedzeniem Komisji Konkursowej producenci filmu fabularnego „Męskie wakacje” (V-Film, Schiwago Film Gmbh, Niemcy) i filmu dokumentalnego „Małe instrumenty” (Wymiatacze. pl Sp. z o. o.) poinformowali o wycofaniu swoich filmów z konkursu.

Nagrodzone filmy 

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne

  • Fotograf, reż. Waldemar Krzystek (Yes To Film) – 984 000 zł

Filmy dokumentalne

  • Wrocław Vaclava Havla, reż. Paweł Woldan (Pado Studio Film) – 135 300 zł
  • Albert Cinema, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Productions) – 149 076 zł
  • Lenartowicz – Wędrowiec z Wilna, reż. Krzysztof Rogulski (Studio Filmowe Kronika) – 147 600 zł
  • Stanisław Skrowaczewski, reż. Henryk Urbanek (Dolnośląski Dom Filmowy) – 201 590, 78 zł

Filmy związane z Dolnym Śląskiem

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

 

Komisja podjęła decyzję, że dodatkowe kwoty, o których możliwości uzyskania Odra-Film została poinformowana przed 25.05.2012 roku (pochodzące m. in. z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów) będą traktowane jako część budżetu VI DKF, a o ich rozdysponowaniu Komisja zadecyduje po wpłynięciu ich na konto Odry-Film.

Dolnośląski Konkurs Filmowy po raz 6.

Na VI Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 18 projektów (5 filmów fabularnych, 12 filmów dokumentalnych i 1 animowany). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena przez ekspertów) 17 projektów (nie przyjęła projektu 1 filmu dokumentalnego). Do III etapu został zakwalifikowany film dokumentalny „Winds of Armine”, który był w finale V DKF, ale nie otrzymał wkładu koprodukcyjnego. Wszystkie filmy, które zakwalifikowały się do III etapu Konkursu, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego, mogą ubiegać się o ten wkład w następnej edycji konkursu gdzie – zgodnie z regulaminem – będą oceniane od razu w III etapie.

 

Źródło informacji: www.odra-film.wroc.pl.

 

29.05.2012