Wyniki X konkursu Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie

Znamy wyniki X Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie współfinansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków i środków budżetu Województwa Małopolskiego.

13 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej X Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej. Komisja w składzie:  

 • Dariusz Nosal – Przewodniczący Komisji, Przedstawiciel Krakowskiego Biura Festiwalowego, kierownik Krakow Film Commission,
 • Anna Krupiarz – Przedstawicielka Krakowskiego Biura Festiwalowego, Krakow Film Commission,
 • Krzysztof Markiel – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • prof. Tadeusz Lubelski – Rada Programowa X Konkursu RFF w Krakowie ,
 • Joanna Rożen-Wojciechowska – Rada Programowa X Konkursu RFF w Krakowie,
 • Irena Strzałkowska – Rada Programowa X Konkursu RFF w Krakowie.

zaproponowała następujące kwoty wkładu finansowego i zaprosiła do podjęcia negocjacji następujących wnioskodawców: 

Filmy fabularne:

 • „Czarny Mercedes”, wnioskodawca: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, proponowana kwota: 150 000 zł,
 • „Broad Peak”, wnioskodawca: East Studio sp. z o.o., proponowana kwota: 445 000 zł,
 • „Ikar. Historia Mietka Kosza”, wnioskodawca: RE Studio sp. z o.o., proponowana kwota: 150 000 zł,
 • „Dwie”, wnioskodawca: Shipsboy sp. z o.o., proponowana kwota: 30 000 zł.

Film dokumentalny:

 • „Siłaczki”, wnioskodawca: Fundacja Obiektywna, proponowana kwota: 24 593 zł.

Łącznie: 799 593 zł

W przypadku nieskutecznego zakończenia negocjacji z wyżej wymienionymi Laureatami Komisja Konkursowa wyróżniła następujący projekt:

 • „Wymyśliłem sobie życie”, wnioskodawca: Running Rabbit Films Joanna Ronikier          

W tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono 23 wnioski. W wyniku oceny formalnej przeprowadzonej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe do dalszego etapu – oceny merytorycznej – zostało dopuszczonych 16 wniosków, w tym 10 dotyczących filmów fabularnych i 6 dokumentów. Dopuszczone do merytorycznej oceny wnioski ocenione zostały przez troje, działających niezależnie od siebie, ekspertów tworzących Radę Programową Konkursu: prof. Tadeusza Lubelskiego, Joannę Rożen-Wojciechowską oraz Irenę Strzałkowską. Wnioskowana łączna kwota zawarta we wnioskach poprawnych formalnie wyniosła 2 903 549, 50 zł.

Celem Konkursu realizowanego ze środków Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie (utworzonego dzięki współpracy Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków i Krakowskiego Biura Festiwalowego) jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Krakowem i Małopolską. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Województwem Małopolskim lub Miastem Kraków, zarówno poprzez tematykę, jak i twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

Informacja prasowa


17.07.2018