Wytyczne dla funkcjonowania kin od 6 czerwca

Opublikowane zostały wytyczne dla kin w trakcie epidemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat Sanitarny podały je w związku z możliwością uruchomienia kin od 6 czerwca.

Wytyczne ujęto w pięciu punktach: Podstawowe zasady związane z udziałem w seansie filmowym, Zabezpieczenie kina oraz stosowanie środków ochrony osobistej, Zalecenia postępowania w trakcie pokazu filmowego oraz przed i po jego zakończenia, Zalecenia dla personelu kina, a także Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawiusem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie kultura.gov.pl.

Ogłoszona 27 maja br. decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nie nakłada obowiązku, ale daje możliwość właścicielom czy organizatorom ponownego funkcjonowania kin. Dwa podstawowe wymogi to wypełnienie widowni do 50 proc., tak aby kontakt między widzami był rozluźniony i zachowane mogły być wymogi sanitarne oraz konieczność zakładania maseczek. Wcześniej odmrożono już kina plenerowe i samochodowe, które mogą działać od 18 maja.

02.06.2020