X Dolnośląski Konkurs Filmowy – dodatkowe wsparcie dla 3 produkcji

Odra-Film ogłosiła tytuły trzech projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach dodatkowych środków, przekazanych przez Urząd Miejski we Wrocławiu na X Dolnośląski Konkurs Filmowy.

Komunikat specjalny X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

Odra-Film informuje, że 25 lipca 2016 roku Komisja Konkursowa X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego, działając na podstawie par. 8 pkt 4 regulaminu konkursu, podjęła decyzje w sprawie podziału 400 000 zł, które dodatkowo otrzymała z Urzędu Miejskiego Wrocławia na tegoroczny konkurs. Władze Wrocławia postanowiły zwiększyć pulę środków na X Dolnośląski Konkurs Filmowy, biorąc pod uwagę, że w tym roku środki, którymi dysponował Dolnośląski Konkurs Filmowy były mniejsze niż w latach ubiegłych, a ze względu na tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i zbliżającą się uroczystość przyznania Europejskiej Nagrody Filmowej, władze Wrocławia chcą podkreślić że wspieranie twórczości filmowej jest istotnym elementem ich działań w sferze  kultury.

Komisja konkursowa w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), podjęła decyzję,  biorąc pod uwagę projekty, które zakwalifikowały się do III etapu X edycji Konkursu ale decyzją Komisji, podczas posiedzenia 10 maja 2016, nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne:

  • „Pokot”, reż. Agnieszka Holland (Studio Filmowe TOR) – 250 000 zł,
  • „Wieża, jasny dzień”, reż. Jagoda Szelc (Studio Filmowe INDEKS) – 100 000 zł.

 Filmy dokumentalne:

  •  „Głowa Orfeusza”, reż. Tomasz Orlicz (Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa) – 50 000 zł.

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych, komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Więcej informacji: www.odrafilm.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2188&Itemid=1

Informacja prasowa

25.07.2016