XI Konkurs na Wspieranie Produkcji Filmowej

Rozpoczął się nabór wniosków do XI Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej. Zgłoszenia należy przesyłać do poniedziałku 6 maja 2019 roku, do godziny 16.00.

Miasto Kraków i województwo małopolskie wesprą realizacje nagrodzonych produkcji nie tylko finansowo, ale także logistycznie. Organizatorami konkursu są Województwo Małopolskie, Miasto Kraków oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie.

Celem Konkursu realizowanego ze środków Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie (utworzonego dzięki współpracy Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków i Krakowskiego Biura Festiwalowego) jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Krakowem i Małopolską. Projekty te mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także do podkreślania jego pozytywnego wizerunku. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Województwem Małopolskim lub Miastem Kraków, zarówno poprzez tematykę, jak i twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek w dwóch formach elektronicznej i pisemnej. Aktualny formularz oraz szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku są dostępne na stronie organizatora. Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego przy ul. Wygrana 2, 30-311, Kraków, w godzinach 9.00–16.00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Wszelkie pytania można kierować na adres: nwoda@film-commission.pl, akrupiarz@film-commission.pl, dominika.dziubinska@film-commission.pl lub pod numerem faksu +48 12 354 25 01.

Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie jest finansowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków i środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Więcej: http://film-commission.pl/edycje/edycja-2019/

Informacja prasowa

 


15.04.2019