XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

Dolnośląskie Centrum Filmowe ogłasza XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

DCF będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2019 roku. 

Zgłoszenia do 8 marca

Wnioski do Konkursu można składać do 8 marca 2019 do godz. 14.00 pod adresem:

Dolnośląskie Centrum Filmowe
XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela Dział Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.dcf.wroclaw.pl.

O konkursie

Dolnośląskie Centrum Filmowe (do listopada 2018 jako Odra-Film) jest operatorem środków finansowych przekazywanych rokrocznie przez Miasto Wrocław i Samorząd Województwa Dolnośląskiego na wspieranie produkcji filmowych związanych z Dolnym Śląskiem oraz Wrocławiem poprzez tematykę, twórców i miejsce realizacji. W dwunastu dotychczasowych edycjach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego DCF dofinansowało blisko 70 produkcji, w tym tak znaczące tytuły jak „Pokot” Agnieszki Holland, „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego czy „80 milionów” Waldemara Krzystka. DCF to również kina we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, które poza codziennym repertuarem studyjnym oferują widzom szereg pokazów specjalnych, spotkań z twórcami, debat oraz cykli tematycznych i edukacyjnych animujących rozwój kultury filmowej w regionie.

Na podstawie informacji prasowej 


18.02.2019