XIX Konkurs im. Krzysztofa Mętraka

Za Production, we współpracy z PISF – Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, ogłaszają dziewiętnastą edycję konkursu o nagrodę im. Krzysztofa Mętraka.

 

Promowanie młodych ludzi piszących o filmie

 

Konkurs ma na celu promowanie młodych ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, krytyków. Patronat nad konkursem już po raz dziewiąty objęła Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który jest fundatorem wszystkich nagród finansowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • wiek do 32 lat;
  • co najmniej trzy teksty krytyczne o tematyce filmowej, z których przynajmniej jeden powinien być nie publikowany przed terminem nadsyłania prac
  • całkowita objętość wszystkich nadesłanych prac nie może przekroczyć 32 000 znaków
  • do pracy należy dołączyć krótki życiorys
  • termin nadsyłania prac mija 15 lutego 2015 r. punktualnie o godz. 24.00

Jury dużą wagę przywiązuje do różnorodności nadsyłanych tekstów (recenzja, esej, szkic, itp.).

Przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I nagroda – rzeźba autorstwa Adama Myjaka oraz 10.000 zł. 
  • II nagroda – 5.000 zł.
  • III nagroda – 2.500 zł.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Jury konkursu

W skład jury wchodzą: prof. Marek Hendrykowski, Artur Majer, Anna Osmólska-Mętrak (przewodnicząca), Janusz Zaorski oraz laureaci poprzednich edycji nagrody: Mateusz Werner, Andrzej Szpulak, Michał Chaciński, Michał Oleszczyk, Darek Arest, Jakub Socha, Michał Walkiewicz, Krzysztof Świrek, Agnieszka Jakimiak, Marcin Adamczak, Adam Kruk i Radosław Osiński, Błażej Hrapkowicz.

Wręczenie nagród na T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Prace w formie elektronicznej prosimy przysyłać na adres konkursmetraka@gmail.com

Wszelkie bieżące informacje są dostępne na stronie: www.facebook.com/konkursmetraka

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2015 r., zaś uroczyste wręczenie nagród (wraz z projekcją wybranego przez Laureata filmu) odbędzie się tradycyjnie 25 lipca (w dniu imienin Patrona) podczas trwania Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

 

Informacja prasowa

30.10.2014