XVI Festiwal Filmów Przyrodniczych - nabór

Do 30 stycznia 2015 trwa nabór filmów na XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Festiwal odbędzie się w Łodzi w dniach 17-21 czerwca 2015.

Zgłoszenia do 30 stycznia 2015

W festiwalu mogą brać udział: filmy krótko i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody Europy, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym, filmy popularno-naukowe i naukowe, dokumentalne, animowane, telewizyjne programy przyrodnicze, a także inne formy filmowe o czasie projekcji do 60 minut, filmy zrealizowane po 1 stycznia 2012 r., które nie brały udziału w XV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w 2013 roku, filmy zrealizowane w zapisie cyfrowym.

Filmy o przyrodzie i ochronie środowiska

Celem Festiwalu Filmów Przyrodniczych jest poruszanie zagadnień dotyczących ekologii ośrodków miejskich oraz popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego. Festiwal odbywa się co dwa lata, pod stałym hasłem „Promocja przyrody i krajobrazu Europy”. W ramach festiwalu pokazywane są krótko i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody, ochronie środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody.

 

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: www.wfo.com.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

03.11.2014