XVII Festiwal Filmów Przyrodniczych w Łodzi

W dniach 7-11 czerwca w Łodzi odbędzie się XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Festiwal jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Lasy w kulturowym krajobrazie Europy

Tegoroczna odsłona festiwalu przebiega pod hasłem: Lasy w kulturowym krajobrazie Europy. Do konkursu zakwalifikowało się 41 filmów z 10 krajów. W programie pięciodniowego festiwalu znalazły się pokazy filmów, konkursy, wystawy, spotkania, wycieczki, warsztaty.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego odbywa się co 2 lata w Łodzi, począwszy od roku 1980, a od roku 2001 jest realizowany w formule międzynarodowej.

Celem festiwalu jest popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego, dokonanie oceny dzisiejszego stanu i perspektyw rozwoju filmu przyrodniczego, określenie możliwości wykorzystania filmu przyrodniczego w edukacji młodzieży i wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów i programów TV o tematyce przyrodniczej. W festiwalu biorą udział filmy krótkie i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym.

Główną nagrodą Festiwalu jest Grand Prix im. Włodzimierza Puchalskiego dla najlepszego filmu biorącego udział w konkursie.

Organizatorami festiwalu są: Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, Stowarzyszenie „Film–Przyroda–Kultura”, Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”, Łódzki Dom Kultury oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Wł. Puchalskiego w Łodzi.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.wfo.com.pl.

31.05.2017