XX Konkurs im. Krzysztofa Mętraka

Za Production (Anna Osmólska-Mętrak i Janusz Zaorski), we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, ogłaszają dwudziestą edycję Konkursu o nagrodę im. Krzysztofa Mętraka.

Promocja młodych

Konkurs ma na celu promowanie młodych ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, krytyków. W zeszłym roku główną nagrodę otrzymała Anka Herbut.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • wiek do 32 lat,
  • przesłanie co najmniej trzech tekstów krytycznych o tematyce filmowej, z których przynajmniej jeden powinien być nie publikowany przed terminem nadsyłania prac,
  • całkowita objętość wszystkich nadesłanych prac nie może przekroczyć 32 000 znaków,
  • do pracy należy dołączyć krótki życiorys.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania prac mija 29 lutego 2016 r. punktualnie o godz. 24.00! (prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę). Prace w formie elektronicznej prosimy przysyłać na adres konkursmetraka@gmail.com. Jury dużą wagę przywiązuje do różnorodności nadsyłanych tekstów (recenzja, esej, szkic, itp.).

Laureaci otrzymają następujące nagrody:

  • I nagroda – rzeźba autorstwa Adama Myjaka oraz 10000 zł.,
  • II nagroda – 5000 zł.,
  • III nagroda – 2500 zł.,

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Jury

W skład jury wchodzą: prof. Marek Hendrykowski, Magdalena Łazarkiewicz, Artur Majer, Anna Osmólska-Mętrak (przewodnicząca), Magdalena Sendecka, Janusz Zaorski, Darek Arest, Anka Herbut, Błażej Hrapkowicz, Adam Kruk, Michał Oleszczyk, Krzysztof Świrek, Radosław Osiński.

Wyniki konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 r., zaś uroczyste wręczenie nagród (wraz z projekcją wybranego przez Laureata filmu) odbędzie się tradycyjnie 25 lipca (w dniu imienin Patrona) podczas trwania Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Patronat nad konkursem objęła Magdalena Sroka, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a PISF jest fundatorem wszystkich nagród finansowych.

Wszelkie bieżące informacje są dostępne na stronie: www.facebook.com/konkursmetraka.

Na podstawie informacji prasowej

05.11.2015