XXI Konkurs o Nagrodę im. Mętraka

Do 19 marca trwa nabór zgłoszeń do XXI edycji Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka. 

W grudniu 2016 roku Anna Osmólska-Mętrak i Janusz Zaorski, we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, ogłosili dwudziestą pierwszą edycję Konkursu o nagrodę im. Krzysztofa Mętraka. Konkurs ma na celu promowanie młodych ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, krytyków. Patronat nad konkursem objęła Magdalena Sroka, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który jest fundatorem wszystkich nagród finansowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • wiek do 32 lat;
  • co najmniej trzy teksty krytyczne o tematyce filmowej, z których przynajmniej jeden powinien być nie publikowany przed terminem nadsyłania prac
  • całkowita objętość wszystkich nadesłanych prac nie może przekroczyć 32 000 znaków
  • do pracy należy dołączyć krótki życiorys
  • termin nadsyłania prac mija 19 marca 2017 r. punktualnie o godz. 24:00! (prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę)

Jury dużą wagę przywiązuje do różnorodności nadsyłanych tekstów (recenzja, esej, szkic, itp.).

Przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I nagroda – rzeźba autorstwa Adama Myjaka oraz 10 000 zł.
  • II nagroda – 5000 zł.
  • III nagroda – 2500 zł.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Jury konkursu 

W skład jury wchodzą: prof. Marek Hendrykowski, Anna Osmólska-Mętrak (przewodnicząca), Janusz Zaorski, Marcin Adamczak, Grzegorz Fortuna, Błażej Hrapkowicz, Adam Kruk, Borys Lankosz, Magdalena Łazarkiewicz, Artur Majer, Michał Oleszczyk, Radosław Osiński, Andrzej Szpulak, Michał Walkiewicz.

Prace w formie elektronicznej należy przysyłać na adres: konkursmetraka@gmail.com.

Wszelkie bieżące informacje są dostępne na stronie: www.facebook.com/konkursmetraka

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2017 r., zaś uroczyste wręczenie nagród (wraz z projekcją wybranego przez Laureata filmu) odbędzie się wyjątkowo 4 sierpnia podczas trwania Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Na podstawie informacji prasowej

02.12.2016