XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Logo Formum Ekonomicznego w Krynicy

 

5 września 2012 podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel dyskusyjny „Czy nowe technologie zabiją czy uratują kulturę?”. W spotkaniu wzięli udział m.in. Michał Boni minister administracji i cyfryzacji i Agnieszka Odorowicz dyrektor PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kultura otwarta i dostępna dla wszystkich

Uczestnicy panelu „Czy nowe technologie zabiją czy uratują kulturę?” dyskutowali o roli mediów i innowacji technologicznych w rozwoju polskiej kultury i gospodarki. – Dziś kultura może być otwarta, dostępna dla wszystkich. Ludzkość w swojej historii nigdy nie miała tak dobrych warunków rozwoju – mówił minister administracji i cyfryzacji.

Nowe podejście i dobre prawo

Zdaniem Michała Boniego cyfryzacja nie musi być zmorą dla twórców, ale konieczne jest wypracowanie całkiem nowego podejścia: – Musimy zorganizować tę wymianę w taki sposób, żeby z jednej strony zrealizować zadanie otwierania zasobów, tak ważne dla innowacyjności, a z drugiej, by domena publiczna była dobrze określona. Nowe technologie wymagają dobrego prawa, a to wymaga porozumienia różnych środowisk.

Wyzwanie dla świata technologii i biznesu

– Odbywa się rewolucja technologiczna. Potrzebna jest nam kultura wymiany, kultura korzystania ze zdobyczy cywilizacji. To wielkie wyzwanie dla świata technologii i biznesu. (…) Dziś artystą, twórcą nie jest tylko ten, kto uzyskał dyplom i oficjalnie zadebiutował. Nowe technologie dały szanse wielu osobom na bycie kreatywnymi. Jednocześnie powstaje kultura remiksu, czyli twórczego wykorzystywania dostępnych publicznie utworów – mówiła Agnieszka Odorowicz.

Świadomość odbiorców kultury

Dyrektor PISF zwróciła również uwagę na to, że aby jakiekolwiek modele biznesowe mogły działać, społeczeństwo musi zmienić swoje podejście do kultury i pamiętać, że jej istnienie zależy również od niego: – Jeśli klienci nie zaczną zdawać sobie sprawy z tego, że to dzięki nim powstaje jakakolwiek wartość intelektualna, artystów czekają ciężkie czasy. (…) Ludzie muszą zdobyć tę rynkową świadomość. Tylko idąc na film ulubionego reżysera sfinansują jego następny projekt.

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy to największe tego typu wydarzenie w Europie Wschodniej. W tym roku hasłem przewodnim organizowanej już po raz 22 imprezy były: „Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu”. Partnerem debaty „Czy nowe technologie zabiją czy uratują kulturę?” była telewizja Canal+ Cyfrowy.

 

Źródło informacji: biznes.pl, mac.gov.pl.

 

Na podstawie informacji źródłowych opracowała Paulina Bez

06.09.2012