XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza - zgłoszenia

Do 15 września przyjmowane są zgłoszenia na XXV Ogólnopolską Konferencję Filmoznawczą w Radziejowicach. Wydarzenie jest współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

O konferencji

XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza „Film najnowszy wobec problemów współczesności w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego” odbędzie się w Radziejowicach w dniach 8-11 listopada. W programie konferencji znalazły się wykłady i analizy przygotowane przez specjalistów z całego kraju: dra hab. Witolda Bobińskiego, dr Annę Jagielską, prof. dra hab. Mikołaja Jazdona, dra Konrada Klejsę, prof. dra hab. Krzysztofa Kornackiego, prof. dra hab. Krzysztofa Kozłowskiego, dr Magdalenę Saryusz-Wolską, dr Bronisławę Stolarską, dra hab. Rafała Syskę. Doświadczeni doradcy metodyczni i pedagodzy przedstawią propozycje wykorzystania poszczególnych tytułów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Konferencję poprowadzi prof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska.

Zgłoszenia do 15 września

Aby zgłosić swój udział należy przesłać wypełniony formularz internetowy dostępny tutaj. Decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt akredytacji wynosi 385 złotych. Organizatorzy zapewniają: wyżywienie, zakwaterowanie, program konferencji, materiały warsztatowe oraz dojazd autokarowy z Warszawy lub Łodzi do Radziejowic i z powrotem.

Informacje dotyczące konferencji:

tel.: (042) 688-52-15 w. 20
e-mail: gabinetfilmowy@op.pl

Organizatorzy: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Źródło: filmotekaszkolna.pl.

03.09.2015