Zachęty: niższy próg kosztów kwalifikowalnych dla koprodukcji

Zmieniła się wysokość progu polskich kosztów kwalifikowalnych dla koprodukcji filmów fabularnych w 2021 roku w ramach systemu wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. zachęt.

Zmiana wynika z nowego rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które weszło w życie 29 grudnia 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Zgodnie z jego treścią wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną filmu fabularnego o metrażu nie krótszym niż 70 minut, można przyznać w przypadku wniosku złożonego w 2021 roku, gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 3 000 000 zł.

31.12.2020