Załóż DKF!

DKF czyli Dyskusyjny Klub Filmowy to stowarzyszenie miłośników sztuki filmowej zrzeszone w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. W Polsce pierwsze DKFy pojawiły się w połowie lat 50-tych i ta tradycja w zasadniczo nie zmienionej formie funkcjonuje do dzisiaj. Mimo, że polskie DKFy różnią się w doborze repertuaru i określeniu grupy swoich odbiorców, to jednak wszystkie zachowują wspólną formę projekcji poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, oraz każdy z nich za cel stawia sobie przede wszystkim popularyzowanie ciekawych zjawisk artystycznych.
DKF uczy patrzenia na film i interpretacji języka filmowego, ale można powiedzieć, że film staje się tam pretekstem i zachętą do wzięcia udziału w dyskusji. Uczy znajdowania własnym opinii i umiejętności wyrażania ich.

Ambicją DKFu nie jest dostarczanie rozrywki masowej publiczności, ale trafianie do ludzi właściwych: tych, którzy chcą myśleć samodzielnie. DKFy mają szczególne znaczenie w małych, oddalonych od miejskiego życia kulturalnego miejscowościach, gdzie są ważnym miejscem kontaktu z wartościowym kinem i inspiracji sztuką.

 

W praktyce działalność DKFu, oprócz projekcji, obejmuje:

  •   spotkania z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki i nauki,
  •   otwarte imprezy popularyzujące ciekawe zjawiska i filmy,
  •   seminaria i festiwale, wystawy, szkolenia, konkursy,
  •   niektóre DKFy wydają też książki i broszury

Co jest potrzebne, żeby założyć DKF:

  •  sporo wolnego czasu, trochę wiedzy i dużo chęci,
  •  osobowość prawna – własna albo „pożyczona” (od stowarzyszenia, uczelni, domu kultury, kina itp.),
  •  sala projekcyjna
  •  dobrze jest zaprosić również kilka zaangażowanych osób do pomocy

Wszystkie szczegółowe informacje o tym, jak założyć DKF znaleźć można na stronie: www.pfdkf.pl oraz poprzez bezpośredni kontakt z władzami federacji:

Przewodniczący PF DKF Maciej Gil maciej.gil@pfdkf.pl, tel. +48 503 035 073.


Przyjazny i pomocny patronat PF DKF


DKF może liczyć na pomoc i wsparcie Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, która umożliwia dostęp do wartościowych filmów, dostarcza materiały programowe, ale daje też pomoc merytoryczną w organizowaniu prelekcji, spotkań z twórcami, krytykami i historykami filmu, a także przygotowywaniu imprez i seminariów, czy wreszcie poprzez prowadzenie własnych szkoleń i seminariów dla działaczy DKFów.

Co PISF oferuje DKF-om

DKF może ubiegać się również o finansowe wsparcie ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który w ramach programu operacyjnego Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej – Priorytet III – Rozpowszechnianie i promocja filmów o wysokich walorach artystycznych oferuje środki wysokości do 10 tys. zł między innymi na działalność DKF. Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić i odesłać do PISF dostępny na stronie internetowej wniosek razem z innymi wskazanymi dokumentami. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na dokładne i poprawne wypełnienie wniosku, bo niestaranność jest tutaj najczęściej popełnianym błędem i podstawą do odrzucenia wniosku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie PISF: PO Edukacja i upowszechnianie.

Katarzyna Świerk

14.05.2010