Zapisy na warsztaty „AudioMovie”

5 października o godzinie 10:00 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie odbędą się warsztaty „AudioMovie – Kino Dostępne dla Wszystkich”.

Projekt „AudioMovie – Kino Dostępne dla Wszystkich”

Celem projektu „AudioMovie– Kino Dostępne dla Wszystkich” było stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej udostępnianie w kinach oraz podczas festiwali filmowych audiodeskrypcji (AD) oraz audionapisów (AS) osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury. Poza aplikacją pomysłodawcy projektu opracowują portal do udostępniania audiodeskrypcji i audionapisów oraz rozwiązania prawne dotyczące zasad ich udostępniania w kontekście prawa autorskiego.

Warsztaty

Warsztaty „AudioMovie – Kino Dostępne dla Wszystkich” odbędą się 5 października o godzinie 10:00 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. W pierwszej części warsztatów pokazana zostanie aplikacja. Drugą częścią będzie szkolenie z zakresu prawa autorskiego.

Szczegółowy plan warsztatów w zaproszeniu oraz na stronie www.audiomovie.pl

Rejestracja na warsztaty: http://smarturl.pl/audiomovie

Organizatorzy:

Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Konsorcjum AudioMovie

Patronat honorowy:

Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz dr Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków.

Projekt „AudioMovie – Kino Dostępne dla Wszystkich” realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na podstawie informacji prasowej

23.09.2016