Zaproś do szkoły Wędrującego Filmoznawcę!

Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej to projekt skierowany do szkół ponadpodstawowych zainteresowanych długofalową działalnością na polu edukacji filmowej.

Projekt łączy potencjał aktywnych nauczycieli oraz filmoznawców. Wszystko po to, by film stał się czytelnym tekstem kultury.

Kalendarium wydarzeń

  • 24 stycznia – 17 lutego 2017 r. – otwarty nabór dla szkół ponadpodstawowych.
  • Luty – czerwiec 2017 r.  – warsztaty prowadzone przez Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej w szkołach na terenie całej Polski przyjętych do projektu oraz realizacja zajęć prowadzonych przez samych nauczycieli.

Co otrzymają uczestnicy projektu?

  • bezpłatne warsztaty prowadzone przez filmoznawców z całego kraju,
  • wsparcie w zakresie rozwijania umiejętności i narzędzi pracy z filmem, poszerzenie wiedzy z zakresu historii kina polskiego i światowego,
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne od Filmoteki Narodowej.

Dlaczego warto?

W ramach działań Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej organizatorzy kładą nacisk na świadome i krytyczne podejście do filmów. Formuła matury ustnej i pisemnej z języka polskiego, jak i sama podstawa programowa, sytuują film wśród innych dziedzin sztuki wskazując na jego intertekstualny i interdyscyplinarny charakter. Program wspiera nauczycieli w projektowaniu lekcji realizujących te założenia, pokazując pedagogom oraz uczniom jak analizować i interpretować filmy oraz zachęcając młodzież do udziału w konkursach filmowych i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej. Końcowym efektem działań będzie podzielenie się efektami pracy, by wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z wypracowanych rozwiązań i regularnie wykorzystywać je w pracy dydaktycznej.

Więcej informacji: www.filmotekaszkolna.pl.

Projekt jest realizowany przez Filmotekę Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kontakt:
Agata Sotomska – koordynatorka projektu
t. (22) 542 10 75, e-mail: asotomska@fn.org.pl.

Informacja prasowa

27.01.2017