Badanie sektora filmowego branży audiowizualnej

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu sektora filmowego branży audiowizualnej.

Rynek audiowizualny stanowi część przemysłów kreatywnych – jego rozwój oznacza wzrost liczby miejsc pracy zarówno w samej branży, jak i w sektorach z nią powiązanych (choćby w sektorze muzycznym, wydawniczym, gier video, czy intensywnie promowanym w ostatnich latach wzornictwie). Przy odpowiedniej stymulacji ze strony państwa sektor audiowizualny jest w stanie tworzyć nowe miejsca pracy i wartość dodaną dla gospodarki, wymaga to jednak dostosowania zasobów pracy do popytu na nią, uwzględniając przy tym potrzeby przedsiębiorstw i instytucji działających w sektorze.

W ramach współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej międzynarodowa firma ECORYS Polska od lipca bieżącego roku realizuje ogólnopolskie badanie podaży i popytu na kompetencje oraz kwalifikacje sektora filmowego branży audiowizualnej, które wkroczyło właśnie w ostatnią fazę. Uzyskane w trakcie badania odpowiedzi pozwolą opracować katalog ogólnych i specjalistycznych kompetencji oraz kwalifikacji potrzebnych w wybranych sektorach branży audiowizualnej, mający ułatwić podjęcie działań nakierowanych na modyfikację lub poszerzenie oferty szkoleniowo-edukacyjnej, w celu lepszego jej dostosowania do potrzeb pracodawców działających w branży.

Organizatorzy badania dziękują każdemu z ponad 100 twórców, członków ekip filmowych i innym specjalistom związanym z polskim rynkiem audiowizualnym, którzy do tej pory udzielili nam obszernych, wartościowych wywiadów. Aktualnie gorąco zapraszamy przedstawicieli branży do wzięcia udziału w krótkim badaniu ankietowym.

Dla każdego zawodu/ specjalności objętej badaniem przygotowano specjalną ankietę. Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na stronę badania: www.ecorys.pl/badaniepisf i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut, zaś badanie jest anonimowe.

Zachęcamy Państwa do współtworzenia bilansu branży!

05.12.2016