Zgłoś film do udziału w 10. edycji Kameralnego Lata

10. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato odbędą się w Radomiu w dniach 2-8 lipca 2017 roku. Dziesięcioletni, intensywny rozwój festiwalu sprawił, że na stałe wpisał się już w kalendarz polskich festiwali filmowych oraz stał się największą, organizowaną poza Warszawą, imprezą filmową w województwie mazowieckim.

Trzy kategorie konkursowe

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato w Radomiu to trzy konkursy filmowe, przeznaczone zarówno dla studentów szkół filmowych, twórców niezależnych, jak i filmowców-amatorów. Starannie przeprowadzana preselekcja wyłoni najlepsze filmy animowane, dokumentalne i fabularne.

W Konkursie Głównym wezmą udział produkcje reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmowe nie przekraczające 40 minut, zrealizowane przy wsparciu instytucjonalnym. Profesjonalne grono jurorskie przyzna nagrodę główną – Złotego Łucznika dla najlepszego filmu oraz nagrody specjalne. W konkursie preferowana będzie szeroko rozumiana tematyka społeczna.

Konkurs Filmów Niezależnych przeznaczony jest dla twórców tworzących poza tradycyjnym systemem produkcji filmowej i telewizyjnej. Jury złożone z dziennikarzy, publicystów i krytyków filmowych oceni najlepsze filmy realizowane w nurcie kina niezależnego i przyzna nagrodę główną – Grand Prix Konkursu Kina Niezależnego.

Konkurs Filmów Odrzutowych Hyde Park to miejsce, gdzie mogą zostać zaprezentowane niestandardowe utwory audiowizualne – często nie mieszczące się w typowej klasyfikacji gatunkowej eksperymenty, animacje oraz krótkie formy komediowe. Długość filmów zgłaszanych do tej sekcji nie powinna przekraczać 15 minut. Zwycięzcę konkursu wybierze publiczność w drodze plebiscytu.

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń do wszystkich konkursów filmowych upływa 15 maja 2017 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kameralnelato.pl należy wysłać w postaci pliku WORD lub PDF na adres: biuro@filmforum.pl.

Nośniki z filmami można dostarczyć drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście na adres:

Stowarzyszenie FilmForum

ul. Mińska 25 – bud. 8

03-808 Warszawa

(Soho Factory)

Szczegółowe informacje i regulaminy poszczególnych konkursów dostępne są na stronie www.kameralnelato.pl.

Dodatkowych informacji udziela biuro organizacyjne:

Informacja prasowa

12.04.2017