Zgłoś film na 8. Offeliadę

Organizatorzy 8. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Amatorskich i Niezależnych w Gnieźnie czekają na zgłoszenia filmów, które w dniach 7-9 listopada powalczą o statuetkę Offelii.

Zgłoszenia

Filmy fabularne, dokumentalne i animowane wraz z kartą zgłoszeniową można zgłaszać do 3 października (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Miejskie Centrum Innowacji i Promocji,

Urząd Miejski w Gnieźnie

ul. Lecha 6

62-200 Gniezno

z dopiskiem „Offeliada 2014”

Jury

Filmy zakwalifikowane do konkursu będą oceniane przez jury główne festiwalu, jury studenckie oraz jury młodego widza. Ponadto na festiwalu zostaną przyznane nagrody dziennikarzy, krytyki politycznej, publiczności oraz nagroda specjalna dyrektora festiwalu. Wiecej informacji o nagrodach znajduje się w regulaminie.

 

W razie pytań można się kontaktować z dyrektorem festiwalu Piotrem Wiśniewskim: tel. (61) 426-04-60, e-mail: piotrwisniewski@gniezno.eu.

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się tutaj.

 

Więcej informacji: www.offeliada.pl.

17.07.2014