Zgłoś film na Euroshorts

Do 30 września 2012 trwa nabór filmów na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Euroshorts, który odbędzie się w tym roku w dniach 19-25 listopada 2012 w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku.

Zgłoszenia do 30 września

Na festiwal można zgłaszać filmy zrealizowane w Europie i na innych kontynentach w latach 2011-2012, nie dłuższe niż 30 minut. Do 30 września 2012 na adres należy nadesłać kopię filmu na płycie DVD, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Do autorów zakwalifikowanych filmów organizatorzy zwrócą się z prośbą o nadesłanie krótkiej notatki o reżyserze oraz jednego kadru z filmu do druku.

60 filmów w finale

Spośród zgłoszonych do konkursu krótkich filmów z różnych krajów, do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostanie około 60 prac. Z tej grupy jury wybierze po jednym najlepszym filmie w każdej kategorii: film fabularny, film dokumentalny, film animowany, film eksperymentalny i film reklamowy. W składzie jury znajdą się filmowcy, historycy sztuki, plastycy i animatorzy kultury, zaproszeni przez Zarząd Fundacji Młodego Kina.

Tournée i płyta DVD

Na festiwalu pojawią się redaktorzy programujący z niektórych europejskich stacji telewizyjnych. Projekcje będą się odbywały codziennie w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku oraz w innych ośrodkach kultury w Gdańsku i Warszawie. Filmy zostaną pokazane także w 15 innych miastach w ramach tournée festiwalu oraz umieszczone na promocyjnej płycie DVD (jeśli producent filmu wyrazi na to zgodę na formularzu zgłoszenia).

 

Konkurs na plakat

 

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy oraz studenci ASP lub innych szkół plastycznych. Nabór projektów trwa do 20 września 2012. Nagrodą dla wybranego plakatu będzie: publikacja projektu w dużych nakładach, promocja twórczości autora w ramach premiery i replik festiwalu oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł. Jeśli żaden projekt nie zyska uznania jury, nagroda nie zostanie przyznana. 

 

W jury zasiądą filmowcy, graficy oraz krytycy sztuki. Plakat w ostatecznej postaci powinien mieć format B1 i dać się drukować w CMYK. Projekty należy przysyłać w formie zwykłych plików jpeg w małym formacie, wraz z krótką notatką o autorze na adres: plakat@euroshorts.pl. Autor nagrodzonej pracy będzie poproszony o dostarczenie projektu w postaci gotowej do druku.

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: euroshorts.pl.

 

Na podstawie materiałów organizatora

06.05.2012