Zgłoś film na MFF Historycznych i Wojskowych

W dniach 16-21 września w Warszawie odbędzie się 4. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

to impreza prezentująca filmy dotyczące historii państw i narodów oraz poruszające tematykę militarną.

Konkurs festiwalowy odbywa się w trzech kategoriach: film fabularny, film dokumentalny oraz film wojskowy. Międzynarodowe Jury przyzna na festiwalu nagrody dla zwycięzców każdej z kategorii konkursowych. Ponadto zostanie przyznana nagroda publiczności oraz nagroda dziennikarzy i krytyków filmowych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia mogą dokonać twórcy lub producenci, ewentualnie inne podmioty posiadające pełnię praw do prezentowanego filmu. Przyjmowane są filmy wyprodukowane po 16 września 2011. Do wszystkich nadesłanych filmów powinna być dołączona angielska lista dialogowa.

 

Wypełnione formularze aplikacyjne są przyjmowane do 10 lipca 2013. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursów zostanie podana 1 sierpnia.

Wydarzenie ze wsparciem PISF

Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Wiedzy Obronnej przy współpracy Akademii Obrony Narodowej i dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Więcej informacji na www.militaryfilmfestival.pl.

14.06.2013