Zgłoś kino do repliki festiwalu Pięć Smaków

4 listopada 2013 roku rozpocznie się współfinansowany przez PISF 7. Festiwal Filmowy Pięć Smaków. Oprócz głównej edycji w Warszawie, organizatorzy chcą stworzyć repliki festiwalu w małych miastach – tam, gdzie rzadko docierają ciekawe wydarzenia filmowe, a lokalne kina aktywnie animują przestrzeń kulturalną.

 

Konkurs na udział w projekcie „Pięć Smaków migruje” zostanie ogłoszony w sierpniu. Już teraz można zapoznać się z jego ideą.

Repliki w mniejszych ośrodkach

Ideą festiwalu jest promocja wiedzy o Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W trakcie warszawskiej edycji projekcje filmowe i wydarzenia towarzyszące służą budowaniu twórczej atmosfery i przestrzeni do dyskusji. Mają one pełnić również rolę edukacyjną.

 

– Chcielibyśmy, żeby nasz projekt przekroczył granice Warszawy. W poprzednich latach repliki festiwalu odbywały się m.in. we Wrocławiu i Krakowie. W tym roku chcemy nawiązać współpracę także z mniejszymi ośrodkami, które często znajdują się poza zasięgiem rozpoznawalnych, ale i silnie sprofilowanych wydarzeń filmowych i kulturalnych – piszą organizatorzy.

Prezentacja filmów z warszawskiej edycji

– Naszym zamiarem jest wspólne stworzenie lokalnych odsłon festiwalu – w 2013 roku jednej lub dwóch. Idea projektu zakłada nie tylko prezentację około 7-8 filmów wybranych z programu warszawskiej edycji wydarzenia, ale również uzupełnienie ich o oryginalny kontekst lokalny – zaproponowane przez Państwa akcje towarzyszące. Mogą one przyjąć różne formy: pokazu slajdów, spotkań z podróżnikami lub przedstawicielami lokalnych społeczności azjatyckich, warsztatów, happeningów itp. Najważniejsze dla nas jest to, by wydarzenie skłaniało do integracji różnych kulturowo społeczności, które żyją obok siebie i poszerzania horyzontów, by angażowało lokalną publiczność i miało oryginalny charakter – podkreśla ekipa tworząca Pięć Smaków.

Oferta organizatorów Pięciu Smaków dla kin:

  • zestaw 7-8 znakomitych filmów, ściągniętych z Azji na pojedyncze pokazy, reprezentujących ofertę programową 7. edycji Festiwalu Filmowego Pięć Smaków;
  • wszystkie filmy dostępne w najlepszej jakości – taśmy 35mm lub DCP (jeśli kino dysponuje już odtwarzaczem);
  • organizatorzy warszawskiej edycji ponoszą wszelkie opłaty licencyjne i koszty transportu kopii do kin i dostarczają także zsynchronizowane polskie listy dialogowe;
  • wsparcie w koordynacji i promocji wydarzenia,
  • na plakatach i wszelkich ogólnopolskich materiałach promocyjnych umieszczona zostanie informacja o datach i miejscu replik.

Organizatorzy festiwalu Pięć Smaków oczekują:

  • przedstawienia własnej koncepcji wydarzeń towarzyszących projekcjom filmowym – ważne, by replika festiwalu nie była sztampową prezentacją okrojonego programu głównego, a wydarzeniem odnoszącym się do lokalnego kontekstu i społeczności;
  • zorganizowania projekcji wraz z przedstawionym programem wydarzeń towarzyszących, w tym zapewnienie we własnym zakresie technicznego zaplecza umożliwiającego wyświetlanie napisów.
  • Seanse mogą być biletowane. Kino może również starać się niezależnie o dodatkowe dotacje. Wszelkie pozyskane w ten sposób przychody muszą być jednak przeznaczone na organizację wydarzenia – Nie może ono przynieść zysku, działamy w duchu non-profit – podkreślają organizatorzy.

Szczegóły oraz regulamin konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu. – Już teraz gorąco zachęcamy do przygotowywania się do stworzenia oferty i własnego pomysłu na replikę. Dopóki ostateczny regulamin i warunki konkursu nie są ogłoszone – bardzo prosimy o nadsyłanie uwag i komentarzy na adres: migruje@piecsmakow.pl. Zależy nam, by dostosować konkurs do realnych potrzeb i oczekiwań lokalnych kin – informują organizatorzy.

Informacje o festiwalu i projekcie „Pięć Smaków migruje”: Joanna Jakubik email: joanna@arteria.art.pl, migruje@piecsmakow.pl tel. +48 600 944 351www.piecsmakow.pl.

 

Informacja prasowa

02.07.2013