Zgłoś projekt na Docs to go!

Docs to go! to wspólna inicjatywa PISF i Krakowskiej Fundacji Filmowej promująca najlepsze polskie projekty dokumentalne na zaawansowanym etapie montażu (wersja rough-cut). Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia odbyła się w zeszłym roku podczas 52. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Przed nami kolejna! Do 15 marca można nadsyłać zgłoszenia.

Promocja polskich filmów dokumentalnych

 

Do udziału w Docs to go!, które obędzie się podczas 53. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, zapraszamy reżyserów i producentów, których film dokumentalny nie został jeszcze ukończony. Gośćmi Docs to go! będą programerzy zagranicznych festiwali i targów filmowych, dystrybutorzy i agenci sprzedaży oraz osoby z instytucji zajmujących się dofinansowywaniem filmów, zaproszone na tegoroczny KFF. Celem prezentacji jest pomoc projektom w promocji międzynarodowej oraz w ustaleniu potencjału dystrybucyjnego przyszłych filmów. Każde wystąpienie (reżyser + producent) zacznie się ok. trzyminutową prezentacją fragmentu filmu. Po prezentacji uczestnicy będą mieli możliwość odbycia indywidualnych spotkań z zaproszonymi konsultantami, których listę ogłosimy wkrótce.

Zgłoszenia do 15 marca

 

– Chcemy zaprezentować ok. 8 różnych filmów. Jesteśmy otwarci na tematykę i metraż, ale zależy nam na wyraźnie autorskim podejściu i międzynarodowym potencjale festiwalowym – mówi Kinga Gałuszka z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Nabór projektów trwa do 15 marca. Prosimy o nadsyłanie krótkiego opisu filmu (jedna strona streszczenia, informacje o twórcach oraz o planowanej dacie ukończenia filmu) na adres marta.sikorska@pisf.pl lub katarzyna.wilk@kff.com.pl.

 

Do pobrania

01.03.2013