Zgłoś się na 8. festiwal In Out

Do 30 marca 2014 trwa nabór filmów na 8. edycją Festiwalu In Out, który odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2014 w Gdańsku.

Zgłoszenia do 30 marca

Organizatorzy festiwalu filmowego In Out zachęcają pełnoletnich artystów wizualnych i filmowych do zgłaszania filmów do konkursu na najlepsze: animacje, dokumenty, etiudy filmowe, eksperymenty, krótkie formy wideo na temat Bio_Grafie. Termin nadsyłania prac nie dłuższych niż 20 minut , nie starszych niż trzy lata, wraz z kartą zgłoszeniową oraz pozostałymi obowiązkowymi załącznikami upływa 30 marca 2014.

Jury i nagrody

Jurorami drugiego etapu konkursu są: Michał Chaciński, Mark-Paul Mayer i Łukasz Skąpski. Zwycięzcy festiwalu otrzymają następujące nagrody: I nagroda w wysokości 8 000 PLN ufundowana przez Narodowy Instytut Audiowizualny II nagroda w wysokości 5 000 PLN ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struka. Oprócz nagród przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Najlepsze prace wideo zostaną umieszczone w Ninatece na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (www.ninateka.pl) oraz znajdą się na płycie DVD.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorem festiwalu In Out jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Audiowizualny, a partnerem Województwo Pomorskie.

 

Więcej informacji, regulamin i załączniki na stronie: www.laznia.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

14.02.2014