Zgłoś się na festiwal Promocity

W dniach 9-10 września 2010 roku w Gdyni odbędzie się Promocity – Festiwal Polskich Filmów Promocyjnych Miast i Regionów. Impreza kierowana jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego – prezydentów, burmistrzów i wójtów, kierowników komórek do spraw promocji oraz do producentów filmowych.

 

Ideą przedsięwzięcia, które odbędzie się już po raz drugi, jest pobudzenie aktywności przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w staraniach o kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą, przy jednoczesnym zachęceniu do korzystania z szerokiej gamy możliwości, jakie oferuje współczesna technologia.

 

Festiwal ma być platformą, która umożliwi przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego uzupełnienie wiedzy z zakresu możliwości promocji, pobudzi dyskusję i umożliwi wymianę opinii z ekspertami. Producentom filmowym pozwoli zaś na bezpośrednią prezentację projektów i ofert współpracy. Ponadto przegląd dorobku materiałów promocyjnych z przestrzeni kilku ostatnich lat z Polski i zagranicy będzie punktem wyjścia do omówienia najnowszych trendów z zakresu promocji miejsc.

 

Formuła festiwalu:

  • warsztaty zakresu przygotowania spotu reklamowego i materiałów filmowych przeznaczonych do telewizji i Internetu
  • seminaria prowadzone przez ekspertów w dziedzinie filmu
  • przegląd dorobku polskich i zagranicznych materiałów promocyjnych
  • konkurs filmów promocyjnych zakończony galą; filmy oceniane będą w 3 kategoriach:spoty telewizyjne i billboardy sponsorskie, filmy przeznaczone do prezentacji na targach i konferencjach oraz filmy przeznaczone do prezentacji w Internecie
  • pitching – giełda pomysłów i ofert współpracy producentów filmowych i telewizyjnych, reżyserów, scenarzystów z samorządowcami.

Więcej informacji na: www.promocity.pl. Termin zgłoszeń do Konkursu Filmów Promocyjnych został przedłużony do 3 września 2010 r.

 

Organizatorem Festiwalu Promocity jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Miast i Regionów „ProRegiona”.

 

Merytorycznym partnerem projektu jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych.


Informacja prasowa

27.08.2010