Zgłoś się na kilOFF

Do 17 maja 2013 roku trwa nabór filmów na 9. edycję Festiwalu Filmów Niezależnych kilOFF. Konkurs kilOFF skierowany jest do młodych, niezależnych i pełnych pasji twórców filmowych w wieku od 15 do 30 lat. Zgłaszać można wyłącznie filmy nieprzekraczające 30 minut, zrealizowane w dowolnej formie, technice i gatunku.

Zmiany w Konkursie

Od 9. edycji do udziału w konkursie kilOFF organizatorzy zapraszają również studentów szkół filmowych. Ideą festiwalu jest promocja niezależnych działań twórczych, dlatego studenci kierunków filmowych nie mogą zgłaszać filmów szkolnych.

 

Festiwal od tego roku szczególną uwagę przywiązywać będzie do procesów kształtujących wzajemną wymianę inspiracji między środowiskiem filmowym a środowiskami artystycznymi w naszym kraju. Kino jest sztuką – rozwój kina powinien uwzględniać przeobrażenia realizowane w każdej przestrzeni artystycznej, dlatego do udziału w konkursie kilOFF organizatorzy szczególnie zapraszają twórców, którzy na co dzień realizują się w artystycznych działaniach bezpośrednio niezwiązanych ze światem filmu.

 

Tegoroczna edycja odbędzie się w Katowicach w dniach 12-16 czerwca. Organizatorem Festiwalu Filmów Niezależnych kilOFF jest Polskie Forum Edukacji Europejskiej.

 

Regulamin konkursu oraz dokumenty wymagane do zgłaszania filmów dostępne na stronie www.kiloff.art.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

28.02.2013