Zgłoś się na kurs tłumaczenia filmów

Trwa nabór na 30-godzinny Kurs przekładu audiowizualnego/ Kurs tłumaczenia filmów, który rozpocznie się 6 lipca 2013 w Warszawie. 

Początek 6 lipca

Kurs organizowany przez Niepubliczną Placówkę Oświatową Fortima-Edukacja adresowany jest do tłumaczy, studentów kierunków lingwistycznych, filologicznych oraz wszystkich, którzy zdobyli inne wykształcenie kierunkowe, ale mają doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń. Pierwsze zajęcia odbędą się 6 lipca 2013 w Warszawie.

Kurs specjalistyczny

Specjalistyczny kurs przekładu audiowizualnego trwa 30 godzin (plus obowiązkowa praca w domu), spotkania odbywają się przez pięć kolejnych sobót (niekiedy również w niedziele) i ma formę warsztatową. Umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych i zwiększa szanse uczestników na rynku pracy. Kurs przekładu audiowizualnego jest jednocześnie kursem redagowania, a zdobyte umiejętności można wykorzystywać na innych polach działalności zawodowej, np. podczas pisania artykułów do czasopism i gazet, przy pisaniu książek i tekstów reklamowych. Grupy liczą 6-8-osób.

Zaświadczenie ukończenia

Kurs umożliwia zdobycie konkretnych umiejętności opracowania wersji polskiej lub zagranicznej filmów, widowisk, reklam, prezentacji multimedialnych w wersji lektorskiej i w wersji z napisami na użytek kina, telewizji lub innych instytucji filmowych, właścicieli stron i portali internetowych, wideoblogów itp. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udział w kursie kosztuje 1230 zł.

 

Więcej infrmacji na stronie: www.fortima.pl.

 

Informacja prasowa

02.07.2013