Zgłoś się na warsztaty Common Ground

Do 30 lipca trwa rekrutacja na warsztaty z krytyki filmowej odbywające się w dniach 18-22 sierpnia 2014 w trakcie festiwalu DokuFest w stolicy Kosowa Prisztinie.

Warsztaty Common Ground

Warsztaty Common Ground są częścią większej inicjatywy „Visegrad Bridge” projektu skierowanego do profesjonalistów z państw wyszehradzkich oraz krajów bałkańskich. Na program składają się intensywne warsztaty, wykłady oraz case studies przeznaczone dla przyszłych dziennikarzy, młodych krytyków filmowych, przedstawicieli festiwali i funduszy filmowych, producentów oraz reżyserów.

Aplikacje

Do udziału w warsztatach zostanie zaproszonych 10 osób z krajów bałkańskich i państw wyszehradzkich – Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Aplikacje w języku angielskim zawierające CV kandydata i co najmniej dwie ostatnie jego pisemne prace należy wysłać do 30 lipca na adres e-mail: apliko@dokufest.com.

Koszty

Organizator pokrywa koszty podróży i zakwaterowania. Na miejscu uczestnicy otrzymają przepustki uprawniające ich do wejścia na wszystkie pokazy festiwalowe i koncerty za darmo.

 

Festiwal DokuFest odbędzie się w dniach 16-24 sierpnia 2014.

 

Więcej informacji: www.dokufest.com/2014/projects/visegrad-bridge/application/.

17.07.2014