Zgłoś się na warsztaty "Filmowa litera prawa"

6 maja odbędą się warsztaty prawne w ramach Off Camera Industry – wydarzeń branżowych skierowanych dla profesjonalistów, podczas Festiwalu Off Plus Camera.

Warsztaty prawne Off Camera Industry

6 maja w ramach warsztatów prawnych odbędą się 3 sesje warsztatowe:

  • 10.00 – 11.30 – VOD 
  • 12.00 – 13.30 – Kino a podatki 
  • 14.00 – 15.30 – Umowy dystrybucyjne

VOD – współtwórcy filmu – komu przysługują prawa do filmu, jak należy zabezpieczyć się, by tworząc film móc potem z niego korzystać

W ramach warsztatu zostaną określone podstawowe zasady działania platform VOD. Przytoczone zostaną definicje różnych modeli oraz systemów dostarczania usługi. Ponadto warsztat oferuje wgląd w pracę marketingową nad filmem przeznaczonym do dystrybucji w VOD oraz określa podłoże prawne w Polsce i za granicą, aby producenci mogli poprawnie ocenić swoje możliwości dystrybucji w VOD. Warsztat poprowadzą David Kwok, Julie La’Bassiere oraz Tomasz Rytlewski.

Kino a podatki

W ramach tej sesji poruszone zostaną prawno-podatkowe aspekty produkcji filmowych. Omówione zostaną m.in. kwestie związane z formą wynagrodzenia uczestników procesu filmowego, finansowania produkcji filmowej, kwalifikacji wydatków poniesionych w związku z produkcją filmową jako kosztów uzyskania przychodu w podatku osobowym oraz kwestie związane z produkcją filmową w kontekście podatku od towarów i usług.

Umowy dystrybucyjne

Ostatnia część warsztatów dotyczą tego, co powinno znaleźć się w umowach dystrybucyjnych i o co należy zadbać w trakcie ich przygotowywania.

 

Sesje warsztatów „Kino a podatki” oraz „Umowy dystrybucyjne” poprowadzą Tomasz Nierobisz i Wiktor Iwański z kancelarii Porwisz&Partnerzy.

 

Zapisy na warsztaty dostępne są na stronie: www.offcamera-proindustry.com. Dla osób, które nie mają akredytacji koszt warsztatów wynosi 25 zł.

 

Na podstawie materiałów organizatora

17.04.2014