Zgłoś swój film do Filmowego Podlasia Atakuje! Reaktywacja

W tegorocznym przeglądzie Filmowe Podlasie Atakuje! Reaktywacja organizatorzy zapraszają twórców mieszkających lub pochodzących z Podlasia. Na zgłoszenia czekają do 3 października 2016. Pokaz wyselekcjonowanych filmów odbędzie się 8 października w kinie Forum w Białymstoku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • film (MP4, najlepiej h264, bitrate 15-20 Mbit/s),
  • pełny tytuł filmu, imię i nazwisko reżysera oraz czas trwania,
  • krótkie streszczenie (max 5 zdań) filmu w języku polskim oraz angielskim,
  • telefon i e-mail kontaktowy,
  • zdjęcie z filmu (300 DPI),
  • zdjęcie reżysera/ki (300 DPI),
  • krótką biografię twórcy (max 5 zdań) w języku polskim oraz angielskim,
  • napisy w języku angielskim.

Zgłoszenia należy przesyłać:

  • e-mail: dkf@bok.bialystok.pl

lub

  • pocztą/osobiście na adres:

Filmowe Podlasie Atakuje! – Reaktywacja
Białostocki Ośrodek Kultury
ul. Legionowa 5
15-281 Białystok

Źródło informacji: www.filmowepodlasieatakuje.pl/zglos-swoj-film-do-filmowego-podlasia-atakuje-reaktywacja.

25.07.2016