Zgłoszenia do katalogu Poles In Berlin 2017

Film Commission Poland zbiera zgłoszenia do kolejnej edycji branżowego katalogu Poles in Berlin, promującego polskich uczestników Berlinale oraz European Film Market. Termin nadsyłania zgłoszeń – 19 stycznia.

Katalog z informacjami o uczestnikach Berlinale i EFM

Po raz kolejny Film Commission Poland przygotowuje elektroniczny katalog, który będzie zawierał informacje o przedstawicielach polskiego rynku filmowego uczestniczących w targach European Film Market i festiwalu Berlinale. Katalog będzie dystrybuowany elektronicznie jeszcze przed rozpoczęciem targów i ma na celu promowanie obecności polskich twórców w Berlinie oraz ułatwienie komunikacji zagranicznym podmiotom zainteresowanym współpracą z polskim przemysłem filmowym.

Film Commission Poland zaprasza producentów i uczestników rynku filmowego do zgłoszenia swojej obecności i krótkiego opisania w języku angielskim swoich projektów i celów do osiągnięcia w Berlinie (np. projekty do koprodukcji, oferowane usługi, poszukiwany partner, etc.). Pracownicy jednej firmy/instytucji przysyłają jedno wspólne zgłoszenie.

Publikacja danych w katalogu jest bezpłatna, ale uwarunkowana terminowym przesłaniem kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 19 stycznia 2017, do godz. 16:00 tutaj: www.filmcommissionpoland.pl/pl/o-fcp/aktualnosci/zgloszenia-do-katalogu-poles-in-berlin-2017-ucQI3R.

Firmy, które były wyszczególnione w poprzednich edycjach katalogu i chcą dokonać tylko aktualizacji wpisu, proszone są o bezpośredni kontakt z Film Commisison Poland: dziedzic@filmcommissionpoland.pl lub 22 556 54 90.

13.01.2017