Zgłoszenia do katalogu Poles in Berlin 2018

W przygotowaniu jest kolejna edycja katalogu Poles in Berlin, promującego polskich uczestników European Film Market. Termin nadsyłania zgłoszeń – 29 stycznia.

Polska obecność na Berlinale

Film Commission Poland przygotowuje elektroniczny katalog, który zawiera informacje o przedstawicielach polskiego rynku filmowego uczestniczących w festiwalu w Berlinie oraz targach European Film Market. Katalog ma na celu promowanie polskiej obecności na Berlinale oraz ułatwienie komunikacji zagranicznym podmiotom zainteresowanym współpracą z naszym przemysłem filmowym.

Zgłoszenie do katalogu mogą przesyłać producenci oraz przedstawiciele rynku filmowego, którzy będą uczestniczyć w festiwalu i targach filmowych w Berlinie. Należy krótko opisać w języku angielskim swoją firmę, projekty oraz cele do osiągnięcia na targach (np. znalezienie partnerów, oferowane usługi, etc.). Pracownicy jednej firmy / instytucji przysyłają jedno wspólne zgłoszenie.

Publikacja danych w katalogu jest bezpłatna, ale uwarunkowana terminowym przesłaniem kompletnego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2017, do godz. 17.00.

UWAGA! Zgłoszenia nowych firm i aktualizacji wpisów należy dokonywać na dwóch różnych formularzach.

Więcej informacji oraz formularze: www.filmcommissionpoland.pl.


24.01.2018