Zgłoszenia do katalogu Poles in Cannes 2016

Film Commission Poland przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji katalogu Poles in Cannes, promującego polskich uczestników targów Marché du Film. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia.

Na zbliżający się festiwal w Cannes, Film Commission Poland przygotowuje elektroniczny katalog, który będzie zawierał informacje o przedstawicielach polskiego rynku filmowego uczestniczących w targach Marché du Film. Katalog będzie dystrybuowany elektronicznie jeszcze przed rozpoczęciem targów i ma na celu promowanie naszej obecności w Cannes oraz ułatwienie komunikacji zagranicznym podmiotom zainteresowanym współpracą z polskim przemysłem filmowym.

Film Commission Poland zaprasza producentów i uczestników rynku filmowego do zgłoszenia swojej obecności i krótkiego opisania w j. angielskim swoich projektów oraz celów do osiągnięcia w Cannes (np. projekty do koprodukcji, oferowane usługi, poszukiwany partner, etc.). Pracownicy jednej firmy / instytucji przysyłają jedno wspólne zgłoszenie.

Publikacja danych w katalogu jest bezpłatna, ale uwarunkowana terminowym przesłaniem kompletnego zgłoszenia.

Film Commission Poland czeka na zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2016, do godz. 16.00. 

Formularz do wypełnienia jest dostępny pod adresem: http://filmcommissionpoland.pl/pl/o-fcp/aktualnosci/zgloszenia-do-katalogu-poles-in-cannes-2016-KPRGQ4.

Firmy, które były wyszczególnione w katalogu przygotowywanym na MFF w Berlinie (dostępny na stronie Film Commission Poland http://filmcommissionpoland.pl/assets/Zalaczniki/POLES_IN_BERLIN_2016.pdf) i chcą dokonać jedynie aktualizacji wpisu, proszone są o kontakt z FCP: dziedzic@filmcommissionpoland.pl lub 22 556 54 90.

Źródło informacji: Film Commission Poland

07.04.2016