Zgłoszenia do katalogu Poles in Cannes 2017

W przygotowaniu jest kolejna edycja katalogu Poles in Cannes, promującego polskich uczestników Marché du Film. Termin nadsyłania zgłoszeń – 27 kwietnia.

Katalog Poles in Cannes

Elektroniczny katalog, który zawiera informacje o przedstawicielach polskiego rynku filmowego uczestniczących w targach Marché du Film przygotowują wspólnie Film Commission Poland i Polish Film Promotion (Stowarzyszenie Filmowców Polskich). Katalog ma na celu promowanie polskiej obecności w Cannes oraz ułatwienie komunikacji zagranicznym podmiotom zainteresowanym współpracą z naszym przemysłem filmowym.

Zgłoszenia

Zgłoszenie do katalogu mogą przesyłać producenci oraz przedstawiciele rynku filmowego, którzy będą uczestniczyć w festiwalu i targach filmowych w Cannes. Należy krótko opisać w j. angielskim swoje projektów oraz cele do osiągnięcia (np. projekty do koprodukcji, oferowane usługi, poszukiwany partner, etc.). Pracownicy jednej firmy / instytucji przysyłają jedno wspólne zgłoszenie.

Publikacja danych w katalogu jest bezpłatna, ale uwarunkowana terminowym przesłaniem kompletnego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2017, do godz. 17:00.

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia tutaj: http://www.filmcommissionpoland.pl/pl/o-fcp/aktualnosci/zgloszenia-do-katalogu-poles-in-cannes-2017-AFKUmv.

UWAGA! Firmy, które były wyszczególnione w katalogu przygotowywanym na ostatni festiwal w Berlinie (tu do wglądu; http://www.filmcommissionpoland.pl/about-fcp/poles-in-berlin-2017/) i chcą tylko nieco zmodyfikować wpis, proszone są o przesłanie aktualizacji na adres: office@polishfilmpromotion.com.

Informacja prasowa 

21.04.2017