Zgłoszenia do konkursu "Filmowa Młoda Polska"

Do 1 lipca 2016 potrwa nabór zgłoszeń filmów do konkursu „Filmowa Młoda Polska” na Festiwalu „Lato z Muzami”.

Do udziału w konkursie „Filmowa Młoda Polska” można zgłaszać krótkometrażowe polskie filmy fabularne o czasie trwania nie przekraczającym 40 minut. Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda główna w wysokości 2.500 PLN. Pokazy konkursowe odbędą się w dniach 13-14 lipca, a wyboru laureata dokona Jury powołane na tę okoliczność przez organizatora.

Zgłoszenia do 1 lipca 2016

Pokaz najlepszego filmu konkursu „Filmowa Młoda Polska” oraz wręczenie Nagrody nastąpi w dniu zakończenia festiwalu, które będzie miało miejsce 17 lipca. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela jego koordynator Dagmara Romanowska (filmowamlodapolska@gmail.com) oraz dyrektor Festiwalu „Lato z Muzami” Krzysztof Spór (krzysztofspor@gmail.com). Filmy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres Nowogardzkiego Domu Kultury (Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard) z dopiskiem „Filmowa Młoda Polska” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016 r.

Na podstawie materiałów organizatora

06.04.2016