Zgłoszenia do programu Anidox: Residency

Tylko do 16 listopada można zgłaszać się do udziału w programie rezydencji artystycznej AniDox. Organizatorem programu jest duński Animation Workshop.

AniDox Residency

AniDox Residency to program wspierający produkcję animowanych dokumentalnych filmów krótkometrażowych. Organizowany od 2014 roku AniDox jest częścią Open Workshop – programu rezydencji, warsztatów i spotkań produkcyjnych organizowanych wspólnie przez Duński Instytut Filmowy, Viborg Kommune oraz fundusze regionalne centralnej i północnej Danii.

Do udziału w projekcie zostanie zaproszony jeden twórca. Animation Workshop zajmie się produkcją, udostępni studio oraz zapewni zwycięskiemu projektowi pełne wsparcie produkcyjne i finansowe (około 33.000 euro). Produkcja zwycięskiego projektu rozpocznie się w styczniu przyszłego roku, a film będzie miał premierę w styczniu 2017 roku. Do udziału w programie mogą zgłaszać się twórcy niezależnie od kraju pochodzenia. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz. Do niego należy załączyć CV, opis projektu, plan finansowania, budżet, harmonogram i plan dystrybucji w pliku PDF. Dodatkowo można dołączyć także listy intencyjne oraz inne dokumenty, które mogą wpłynąć na pozytywną ocenę projektu. Pliki i materiały wizualne można przesłać w formie linków online.

Więcej informacji na temat zgłoszeń można znaleźć na stronie organizatora

Źródło informacji: polishanimations.pl.

10.11.2015