Zgłoszenia filmów do Puma Impact Award

Do 28 kwietnia można zgłaszać filmy do nagrody Puma Impact. Spośród zakwalifikowanych filmów fundacja Britdoc wybierze najpierw 20 filmów, a finalistami zostanie 5 obrazów, które wywarły największy wpływ na sprawy społeczne i polityczne.

Kryteria przyjmowania filmów

Każdy z filmów musi spełnić poniższe kryteria:

  • trwać nie krócej niż 70 minut,
  • być wyświetlony na festiwalu filmowym lub w telewizji,
  • nie minęło dłużej niż 5 lat od daty jego wydania,
  • film może zostać finalistą tylko raz, ale może być zgłaszany do konkursu wiele razy,
  • filmy może zgłaszać każdy, włączając filmowców, dystrybutorów, festiwale, organizacje w tym organizacje pozarządowe, fundacje, krytyków filmowych oraz dziennikarzy,
  • każda ekipa filmowa musi przedstawić dowód na to, że film ma wpływ na kwestie społeczne np.: jak film zmienił społeczne nastawienie, świadomość na konkretną kwestię społeczną? Jak film pomógł w zdobyciu funduszy na kampanie organizacji lub innych partnerów? Jaki wpływ wywarł na osoby podejmujące decyzje? Czy wpłynął na decyzje konsumenckie?

Sposób aplikacji

Aplikować można na stronie: britdoc.org/real_good/puma-creative-impact-award wciskając czerwony przycisk Apply.

Proces wyłaniania finalistów

5 finałowych filmów zostanie wyłoniona przez głosowanie, w którym wezmą udział osoby z branży i ogłoszona latem 2014. Zwycięski film zostanie wybrany przez jury, którego zadaniem będzie zbadanie rzeczywistego wpływu finałowych obrazów i przedstawienie zwycięzcy podczas Puma Impact Award Ceremony zimą 2014.

O Britdoc

Fundacja powstała z myślą o filmowcach, wspieraniu i finansowaniu filmów dokumentalnych, które mają wpływ na społeczności i zmieniają nasze otoczenie. Jej zadaniem jest tworzenie nowych modeli biznesowych i dzielenie się wiedzą, aby tworzyć nową globalną jakość za pomocą filmów dokumentalnych zmieniających rzeczywistość.

 

Więcej informacji o fundacji i konkursie: britdoc.org.

 

Magdalena Wylężałek

10.04.2014