Zgłoszenia na 2. edycję Nowe Kino – Nowy Sącz

W dniach 17-18 listopada 2017 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, odbędzie się 2. edycja Festiwalu Filmowego Nowe Kino – Nowy Sącz.

Festiwal ma charakter ogólnopolski. Jest to przede wszystkim konkursowy przegląd filmowej, krótkometrażowej twórczości fabularnej, otwarty na wszelką twórczość filmową, poczynając od filmów, które powstały w szkołach filmowych, a na offowej twórczości kończąc. Program Festiwalu pod dyrekcją artystyczną Roberta Glińskiego, to przede wszystkim konkurs krótkometrażowych filmów fabularnych, zwieńczony nagrodami finansowymi ufundowanymi przez Urząd Miasta Nowego Sącza.

Na zwycięzców czekają nagrody Sędziwoja, w tym w nowo wprowadzonej kategorii za najlepsze zdjęcia.

  • Nagroda Główna Festiwalu – Złoty Sędziwój – 5000 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;
  • Srebrny Sędziwój – 3000 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;
  • Brązowy Sędziwój – 1000 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;
  • Aktorski Sędziwój – 2500 PLN dla najlepszego aktora/aktorki;
  • Foto Sędziwój – 2000 PLN za najlepsze zdjęcia;
  • Sędziwój Publiczności – statuetka dla filmu, który otrzyma najwięcej głosów publiczności

Nabór do 10 października

Nabór filmów do konkursu potrwa do 10 października 2017 r. Laureatów spośród zakwalifikowanych filmów wyłoni jury w składzie Kinga Dębska (przewodnicząca), Paweł Sztompke, Joanna Żółkowska i Andrzej Wolf.

Aby dokonać zgłoszenia filmu, należy po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Filmu i przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy festiwalu: nowekino@mok.nowysacz.pl, a następnie wydrukować, podpisać i w formie papierowej wysłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury Al. Wolności 23; 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Festiwal Filmowy NOWE KINO – NOWY SĄCZ”.

Polski Instytut Sztuki Filmowej objął patronat nad festiwalem.

Więcej informacji, regulamin i szczegóły znajdują się na stronie: www.nowekino.nowysacz.pl.

Informacja prasowa 

18.09.2017