Zgłoszenia na IDFA Forum

Trwa nabór zgłoszeń projektów filmów dokumentalnych, które zostaną zaprezentowane podczas pitchingu na IDFA Forum (20-22 listopada 2017 r.).

Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie produkcji dokumentalnych dla dzieci i młodzieży

W tym roku organizatorzy planują zaprosić do udziału w Forum około 50 artystycznych i innowacyjnych projektów o międzynarodowym potencjale dystrybucyjnym. Podczas tegorocznego wydarzenia specjalne miejsce poświęcone będzie projektom filmów dokumentalnych dla dzieci i młodzieży w wieku 8-12 lat.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać do 15 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji: www.idfa.nl/en/info/submit-your-film-to-idfa-forum.

Informacja prasowa 

24.07.2017