Zgłoszenia na norwesko-polskie warsztaty filmowe

Rozpoczął się nabór na warsztaty filmowe w ramach Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii, która odbędzie się w formie dwóch zjazdów warsztatowych: w dniach 17-23 sierpnia 2015 r. w Oslo i następnie w dniach 26-30 września 2015 r. w Jarocinie.

Od pomysłu do realizacji

Warsztaty Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii to okazja, by pod okiem mistrzów przejść całą drogę powstawania filmu – od pomysłu do realizacji filmów krótkometrażowych.

Uczestnicy zdobędą  praktyczną wiedzę filmową z zakresu podstaw reżyserii, przygotowania tekstu scenariuszowego, realizacji obrazu filmowego, aktorstwa, montażu i postprodukcji.

Językiem wykładowym warsztatów będzie język angielski.


Wielokulturowość

Tematy filmów realizowanych w ramach warsztatów wyłonione zostaną z pomysłów nadesłanych przez uczestników. Powinny one oscylować wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą multikulturowością, gdzie najważniejszym założeniem jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych i religijnych.

Nadsyłane przez uczestników pomysły na film powinny koncentrować się na problemach funkcjonowania jednostki we współczesnym świecie, dotykać autentycznych emocji i prezentować wielowymiarowych bohaterów.


Zgłoszenia

W ramach warsztatów odbędą się dwa, równoległe kursy fabularne i jeden kurs dokumentalny.

Opłata akredytacyjna za udział w Warsztatach wynosi: 1.400 PLN dla uczestników z Polski lub 2.800 NOK (uczestnicy z Norwegii) i obejmuje:

  • koszty przelotu na trasie Polska-Norwegia, Norwegia-Polska,
  • zakwaterowanie,
  • udział we wszystkich wydarzeniach objętych programem
  • wyżywienie.

Do udziału w warsztatach może zgłosić się każda osoba pełnoletnia, która prześle organizatorom formularz uczestnictwa, list motywacyjny i pomysł na film krótkometrażowy (fabularny lub dokumentalny) do 30 czerwca 2015 r. na adres:

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25 – bud. 8
03-808 Warszawa
(Soho Factory)

z dopiskiem „AKADEMIA FILMOWA 2015”

oraz w formie elektronicznej (format: WORD/PDF) na adres: biuro@filmforum.pl

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są w serwisach internetowych:
www.norwayacademy.eu oraz www.filmforum.pl.

Norwegia w Polsce

Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii jest kompleksowym programem edukacyjno-kulturalnym, którego celem jest prezentacja kultury polskiej w Norwegii i norweskiej w Polsce.

Projekt jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych w ramach programu: „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, oraz współfinansowany przez Gminę Jarocin i Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Na podstawie informacji prasowej

28.05.2015