Zgłoszenia na warsztaty Kinographe

Filmforum i Kinographe, organizatorzy 4. edycji Międzynarodowych Warsztatów Filmowych Kinographe w Grenoble, czekają na zgłoszenia. Warsztaty odbędą się między 20-27 maja 2018 roku.

Krótkometrażowe kino fabularne

Tematem warsztatów będzie krótkometrażowe kino fabularne. W dniach 21-23 maja 2018 roku uczestnicy wezmą udział w wykładach i warsztatach praktycznych prowadzonych przez filmowców z Francji i Polski. Równolegle, wraz ze swoimi opiekunami artystycznymi, przy wsparciu profesjonalnych techników planu filmowego, pracować będą nad krótkimi formami fabularnymi, które zostaną zrealizowane w dniach 24-27 maja. Warsztaty zakończą się publicznym pokazem zrealizowanych filmów oraz ich publikacją w Internecie.

Uczestnicy stworzą krótkie formy fabularne w oparciu o wdrażane przez francuskich wykładowców alternatywne metody pracy artystycznej zainspirowane innymi formami sztuki: literaturą, muzyką, sztukami wizualnymi oraz teatrem. Praca warsztatowa będzie odbywała się przy stałym udziale ekspertów w zakresie poszczególnych metod pracy, którzy zaoferują uczestnikom wsparcie w całym procesie twórczym.

Wymagania

Do udziału w warsztatach może zgłosić się każda osoba w wieku od 18 do 35 lat. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy proszą o kontakt. Informacje związane z kosztem warsztatów oraz warunkami zakwaterowania zostaną zakomunikowane w pierwszym kwartale 2018 roku. Możliwa jest wstępna rejestracja, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane otrzymają pełny zestaw informacji o warsztatach drogą mailową w pierwszym kwartale 2018.

Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim, a wykłady prowadzone przez francuskich ekspertów tłumaczone na bieżąco na język polski.

Filmy z poprzednich edycji dostępne są tu: www.youtube.com/channel/UCulY03tcy60mR8JA9LDR0Vg.

Organizatorami wydarzenia są: Kinographe (Francja) i Filmforum (Polska).

W ramach poprzedniej edycji projektu uczestnicy z Polski, Francji, Ukrainy i Węgier (łącznie 60 osób) stworzyli razem 5 krótkich filmów fabularnych.

Strona internetowa projektu: www.kinographe.fr.

Facebook: www.facebook.com/kinographe.

Informacja prasowa


14.12.2017