„Zimna wojna” z dofinansowaniem Eurimages

4 polskie koprodukcje współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej, w tym najnowszy film Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna”, otrzymały dofinansowanie europejskiego funduszu Eurimages.

24 koprodukcje ze wsparciem Eurimages

Europejski fundusz Eurimages podczas marcowej sesji w Strasburgu przyznał dofinansowanie 19 pełnometrażowym filmom fabularnym, 2 filmom dokumentalnym i 3 filmom animowanym w wysokości 5 683 544 euro. 

Co ważne, wszystkie koprodukcje z udziałem polskim, które ubiegały się o dofinansowanie, otrzymały w tej sesji wsparcie z funduszu Eurimages. Wszystkie cztery koprodukcje są również współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

„Zimna wojna”

Dofinansowanie z funduszu Eurimages otrzymała „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego. Film, produkowany przez Opus Film, jest polsko-brytyjsko-francuską koprodukcją. Jego akcja rozgrywa się w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku. Jak zapowiadają twórcy będzie to historia dwojga ludzi, którzy nie są w stanie ani żyć ze sobą, ani żyć osobno. Film o wielkiej i trudnej miłości, przepuszczonej przez młyn historii.

„Kapitan”

Wśród pozostałych tytułów, z dofinansowaniem znalazł się, koprodukowany również przez Opus Film „Kapitan” („Der Hauptmann”) Roberta Schwentke, niemieckiego reżysera, który przez wiele lat pracował w Hollywood („Red”, „Zbuntowana”, „Wierna”). Film będący niemiecko-francusko-polską koprodukcją otrzymał także wsparcie Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego. 

„Żniwa” oraz „Fateicz i morze”

Kolejne polskie koprodukcje wsparte przez fundusz Eurimages to: francusko-południowoafrykańsko-polsko-greckie „Żniwa” („The Harvesters”) Etienne’a Kallosa (polskim producentem jest Lava Films) oraz rosyjsko-polsko-fiński dokument „Fateicz i morze” („Fetei and the Sea”) Aliny Rudnickiej (polskim koproducentem jest Arkana). 

Eurimages

Eurimages działa od 1988 roku. Zadaniem funduszu Rady Europy jest wspieranie m.in. koprodukcji, dystrybucji oraz rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych. Należy do niego 37 krajów europejskich. Polska jest członkiem Eurimages od 1991 roku. Do tej pory fundusz wsparł 1834 europejskie koprodukcje dotacjami w wysokości około 545 milionów euro.

Więcej informacji na stronie: www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Press%20releases/01-2017-Eurimages%20supports%2024%20co-productions.pdf

15.03.2017